Köztemetők üzemeltetése

Nyomtatványok és dokumentumok ->

Badacsonytomaj Város  köztemetőinek üzemeltetése közfeladat, melynek feladatait 2011.április 01-től teljes körűen a Badacsonytomaj VN KFT látja el.

Jelenleg a településen 4 temető, és 1 urnafal található az alábbi elosztásban:

Badacsonytomaj településrészen 3 temető és 1 urnafal, összesen 8397 m2-en, Badacsonyörsön  1 temető található 4412 m2-en. A temetőkről kataszteri nyilvántartás, illetve térkép készült.

A köztemetők üzemeltetése a Képviselő testület által alkotott 44/2011.(III.03.) rendelet alapján történik.

Az üzemeltetést, fenntartást két fő részre oszthatjuk:

 • Temetőgondnoki feladatok ellátása
 • Köztemetők fenntartási munkáinak ellátása

A temetőgondoki feladatok:

 • az önkormányzati temetői rendelet mellékletében foglalt szolgáltatások biztosítása..
 • sírhelygazdálkodás feladatok ellátása.
 • a sírhelyek érvényességének naprakész vezetése, nyilvántartása.
 • közreműködés a temető- és sírhelygazdálkodással összefüggő létesítési, bővítési feladatok megvalósításában.
 • ellátjuk a temető üzemeltetés, temetőgondnoki alap és szakfeladatokat.
 • a temetőben működő vállalkozási tevékenységek segítése
 • a temetési helyek kijelölése,
 • a kegyeleti jog gyakorlása
 • hűtő kezelése.
 • temetések háttértevékenységének biztosítása.
 • sírhelymegváltások kezelése.
 • új sírhelyek kijelölése.
 • parcellázási munkák elvégzése.
 • lakossági bejelentések, problémák kezelése.
 • fűnyírás: 6700 m2 , áprilistól – novemberig alkalomszerűen
  • takarítás: közlekedő utak, Ravatalozó, Kolumbárium,
  • hulladékgyűjtők ürítése: 10 db, 1 m3-es edények havi ürítése, kivéve október és november hónapokban, amikor is havi 2 alkalommal történik az ürítés.
   • temetői kutak fenntartása: 4 db kút karbantartása, vízdíj fizetése,
   • Ravatalozó takarítása, karbantartása, víz-, és villamos áram díj fizetése
   • téli hóeltakarítás, síkosságmentesítése,

A fent felsorolt temetőgondnoki feladatok közül az adminisztrációval kapcsolatos ügyek intézése (sírhelymegváltás, temetőhasználati díj befizetése, sírhelykijelölés…stb) a VN KFT. irodaépületében történik, valamint egyeztetett időpontban a temetőben.

Ügyfélfogadás:

Hétköznapokon(H-P)  800-1300

Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Tel: 87/571-048

Mobil: 30/ 4246-148

Temető rendelet ->