Badacsonytomaj Város területén az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák és közterületek hó eltakarítását és síkosság mentesítését a Badacsonytomaj VN KFT., összesen 3 gépjárművel.

A 30/2004(IX.30.) önkormányzati rendelet 4§ alapján, az ingatlanokon belüli és az ingatlanok előtti járdákon a hó eltakarítás az ingatlantulajdonosok feladata.

4. §(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a.) Az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá ha a járda és az út között kiépített vagy kiépítetlen terület van, annak gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítésről.

b.) A járdaszakasz melletti vagy a tulajdonos terültén átvezető nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról, független annak tulajdonjogától.

c.) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására szolgáló terült tisztántartásáról és csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

d.) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyom mentesítéséről.

e.) A telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló valamint az elektromos vezetékeket megközelítő növényzet megfelelő nyeséséről.

f.) A telek tulajdonosa a telkén áthúzódó természetes úton kialakult vagy épített vizes árkot meg nem szüntetheti, annak folyásirányában akadályt nem építhet.

(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetén a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50%-ban oszlik meg.

(3) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátóegységek, intézményeik és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet – a nyitva tartás ideje alatt -a tulajdonos köteles tisztántartani.

(4) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7.00 óráig köteles letakarítani és a hulladékot az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállíttatni.

(5) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka időbeni korlátozás nélkül végezhető.

(9) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén többször is) síkosságtól mentesíteni.

(10) Az összegyűjtött havat nem szabad elhelyezni:

– útkereszteződésben,

-útburkolati jeleken,

– járdasziget és a járda közé,

– a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén,

-a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb. köré)

– kapubejárat elé, annak szélességében.

(11) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) klorid tartalmú (pl. konyhasó) fagyáscsökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Ezeknek az anyagoknak a tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.”

Hóeltakarításban, minden önkormányzati kezelésben lévő belterületi, és külterületi út részt vesz, ahol van állandó lakhellyel rendelkező (életvitelszerűen az adott ingatlanban lakó) lakos!

Síkosság mentesítés: buszmegállók, közintézmények előtti terület, temetői utak, útkereszteződések, főbb csomópontok.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az alábbi utak, közterületek takarítása ( gépi-, kézi), és síkosság mentesítése történik először:

Fő út, Római út, Kert út, Petőfi utca, Körforgalom, Balaton út, Orgona utca, Szőlő utca, Intézmények előtti területek, parkolók, főbb csomópontok.

Ezen utak megtisztítása után történik a többi út takarítása ( önkormányzati-, és magánutak ahol van állandó lakos).

Az ügyeleti rendszer 2023. november 15.-től 2024. március 01.-ig tart, mely időjárástól függően változhat.

Amennyiben ezen időszak alatt észrevétel merül fel ( hóeltakarítás ), azt a következő telefonszámokon lehet megtenni: 87/571-048   7.00-15.00 valamint a 06 30/ 424-6148 számon  egész nap.

Kérjük a Lakosságot, hogy az ingatlanuk előtti terület (járda, út) takarításával segítsék a munkánkat.

Kérjük továbbá, hogy a közterületen kihelyezett síkosságmentesítő edényekbe hulladékot ne rakjanak, illetve a benne található szóróanyagot csak az ingatlan előtti közterület megtisztítására használják.

Badacsonytomaj VN Kft.