A településen társaságunk látja el a közterület karbantartással, strand- és parkoló üzemeltetéssel és temetőhasználattal kapcsolatos feladatokat. Kérjük, hogy ezen tájékoztatót figyelemmel olvassák el és a benne foglaltak szerint segítsék a további munkánkat.

Közterület karbantartás, a30/2004. (IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint alkalmazandó.

4. §(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a.) Az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá ha a járda és az út között kiépített vagy kiépítetlen terület van, annak gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítésről.

b.) A járdaszakasz melletti vagy a tulajdonos terültén átvezető nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról, független annak tulajdonjogától.

c.) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására szolgáló terült tisztántartásáról és csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

d.) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyom mentesítéséről.

e.) A telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló, valamint az elektromos vezetékeket megközelítő növényzet megfelelő nyeséséről.

f.) A telek tulajdonosa a telkén áthúzódó természetes úton kialakult vagy épített vizes árkot meg nem szüntetheti, annak folyásirányában akadályt nem építhet.

(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetén a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50%-ban oszlik meg.

(3) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátóegységek, intézményeik és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet – a nyitva tartás ideje alatt – a tulajdonos köteles tisztán tartani.

(4) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7.00 óráig köteles letakarítani és a hulladékot az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállíttatni.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlan melletti zöldterületet, valamint az ingatlanról kilógó ágakat szíveskedjenek nyírni, rendben tartani, ezzel is segítve a munkánkat.

Hulladékgyűjtés

Badacsonytomaj Város területén a lakossági szemét elszállítását és annak számlázását továbbra is az NHSZ Tapolca Kft. végzi. A szemétszállítási nap továbbra is a hétfői nap. Az állandó lakosoktól minden hónap első csütörtökjén történik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

A nem állandó lakcímmel rendelkező ingatlantulajdonosok a továbbiakban is a település több pontján megtalálható szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe tudják elhelyezni a szelektív hulladékot, a díjfizetésnek megfelelő időszakban, április 01-től szeptember 30-ig.

Kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy kössön szerződést a hulladékszállító céggel, hogy ne keletkezzenek illegális hulladéklerakók

Strandi információk

Az 5/2020. (II. 27.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a 2021-es évben az üzemeltetésünkben lévő strandokra változatlan áron lehet belépőjegyet és bérletet váltani. (Badacsonytomaji Városi Strand, Badacsony Strand)

A január 01-én állandó lakhellyel rendelkező lakosoknak április 01-től június 30-ig lesz lehetőségük a kedvezményes éves bérlet megváltására, július 01.-től már csak előre egyeztetett időpontban tudjuk a bérleteket kiállítani: 0687/571-048 telefonszámon, ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda 8-15 óra, péntek 8-12 óra)

Badacsonytomaji ingatlannal rendelkező, nem állandó lakosoknak ingatlanonként 2 db idénybérlet adható ki (Üdülős kedvezményes kártya). Kiváltásához befizetett ingatlanadó igazolása szükséges.

Éljenek a bérletváltás lehetőségével.

Parkolás

A társaságunk által üzemeltetett fizető parkolókban a parkolódíj változatlan maradt.

Személygépkocsikra minden parkolóban egységesen 300,- Ft az óradíj és 1.500,- Ft a napijegy.

Bérletek kiadását április 01-től végezzük. Helyi lakosoknak szintén van lehetősége az éves bérlet kiváltására, melynek ára 6.000,- Ft.

Temető használat, sírhely megváltás

Felhívjuk a tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy az 1995. év előtt megváltott sírhelyek megváltási ideje lejárt. Kérjük, hogy ezek újra váltásáról, vagy a sírhelyről történő lemondásról gondoskodni szíveskedjenek!

25 évi megváltási időre az egyes sírhely megváltási díja  24.000,- Ft, a dupla sírhely díja 40.000,- Ft.

A temetőben a vállalkozó által végzett munkák után egyszeri 5.000,- Ft használati díjat kell fizetni.

Elérhetőségeink:

Személyesen: Badacsonytomaj Fő út 14. II. emelet

Telefonon: 0687/571-048 vagy 0630/4246-148

email: info@bvu.hutemeto@bvu.hu ,  parkolas@bvu.hu 

Bízunk abban, hogy közös összefogással, vagy csak figyelemmel egy szebb és vonzóbb településképet tudunk kialakítani.

Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra!

Ha nyár akkor Balaton, ha Balaton akkor BADACSONY!

Szelektív hulladékgyűjtő helyek megszűntetése, gyűjtési rend változás

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásáról szóló 16/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet 11.§-a rögzíti a szelektív hulladék gyűjtésének és elszállításának módját, és az ezeket végző szolgáltató szervezetet.

Településünkön az NHSZ TAPOLCA Kft. végzi a lakossági hulladék, valamint a szelektív hulladék elszállítását, illetve az évi 1 alkalommal történő lomtalanítást.

Tájékoztatjuk a lakosokat, és az üdülő ingatannal rendelkezőket, hogy 2021. augusztus 1-jétől megváltozik a szelektív hulladékgyűjtés rendje.

2021. július 27-től kezdődően megszűntetésre kerülnek a település különböző pontjain kialakított gyűjtőszigetek. A szigetek helyén tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre, a szelektív hulladék pontos elhelyezésének helyéről és annak időpontjairól.

Az üdülő ingatlantulajdonosok minden frakciójú hulladékot (papír, üveg, műanyag), míg a helyi lakosok az üveg hulladékot rakhatják le a gyűjtőponton. A helyi lakosok által igénybe vett házhoz menő szelektív gyűjtés továbbra is megmarad. 

Szelektív gyűjtőpont helye:

Badacsonytomaj VN Kft, Káptalantóti úti telephelye (körforgalom után)

Beszállítás időpontja:

kedd, csütörtök, szombat

700 – 1800

Hulladék elhelyezés menete:

Helyi lakosok esetében szükséges a lakcímkártya, üdülő ingatlantulajdonosok esetében az ingatlant igazoló bármilyen dokumentum (pl: építményadó igazolás)

Mindkét esetben szükséges az NHSZ felé befizetett 2020. vagy 2021. évi hulladékszállítást igazoló csekk- vagy utalási szelvény bemutatása.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Tegyünk együtt a tisztább környezetért, környezetünkért!

Badacsonytomaj VN Kft.